Tavuk

YILDIRIMLI GENÇLERDEN 5 SOSYAL SORUNA 5 ÇÖZÜM

Özellikle toplumsal sorunların çözümünde gençlerin söz sahibi olup sorunun çözümüne yönelik katkı sağlayacağı programlar ile, gençlerin özgüveni yetişmiş ve geleceğe güvenle bakan bireyler olmalarına  fırsat tanıyan Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon Merkezi (YILSİM), ilçedeki 5 sosyal soruna gençlerle birlikte 5 farklı proje geliştirilmesine imkan tanıyacak.
Toplumsal sorunların belirlenmesinde ve yenilikçi çözümler üretilmesinde kamunun, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin ve özel sektörün birlikte çalışarak uygulayacağı programlar, iş birlikleri ve projeler ile kalıcı ve sürdürülebilir çözümler geliştirilmesini hedefleyen YILSİM, eğitim çalışmaları kapsamında 25’i Bursa Teknik Üniversitesi, 5’i Bursa Uludağ Üniversitesi olmak üzere toplam 30 öğrenciye Ar-Ge ve İnovasyon ile Proje Yazma Teknikleri konusunda eğitim verdi.

HER SORUN BİR PROJE

Ağırlıklı olarak sosyoloji bölümünden olmak üzere farklı branşlardan 30 öğrenci ile birlikte 5 ayrı grup oluşturduklarının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şunları söyledi:

“Öğrencilerimizin 25’i Türk vatandaşı, 5’i yabancı uyrukludur. Öğrenci gruplarımızın karma bir yapıdan oluşmasına özellikle önem verilmiştir. Her öğrencinin bölgesel olarak ilde ve ilçede yaşadığı her sorun yeni bir proje ve yeni bir hizmet noktası olacağı düşüncesi ile öğrenci grubu seçimi yapılmıştır. Belirlenen çalışma alanları ise; Mülteciler, Romanlar, Engelliler, Kadınlar ve Gençler olmak üzere 5 başlıkta 5 proje çalışması gerçekleştirilecektir. Eğitimin çıktısı olarak Yıldırım’daki dezavantajlı gruplara yönelik yapılacak 5 sorun ve 5 proje çalışmasında öğrencilerimiz görev alarak proje yazma ve yönetme konusunda tecrübe edineceklerdir. Bu kapsamda Yıldırım’da tespit edilecek 5 sosyal soruna yönelik 5 proje çalışması yapılarak gençlerin toplumsal duyarlılığı ön plana çıkartılıp rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında gençlere sosyal çalışmaları deneyimleme imkânı sunulacaktır. Ayrıca ilçede tespit edilen sorunun çözümünde de farklı bir bakış açısı ile katılımcı belediyecilik ilkesine bağlı olarak gençlere söz hakkı tanınmış olacaktır. Öğrencilerimiz için bu çalışma bir ödev, bir makale niteliğinde olacak. Bu da onlar açısından çok önemli. İlerleyen hayatlarında en azından sahayı yerinde ve bir yerel belediyeden görme imkânına kavuşmuş olacaklar.”