Tavuk

Nilüfer Belediyesi DSÖ Sağlık Şehirler Yıllık İş Toplantısı ve Teknik Konferansına Katıldı

Nilüfer Belediyesi, Kopenhag’da düzenlenen DSÖ Sağlıklı Şehirler Yıllık İş Toplantısı ve Teknik Konferansı’na katıldı. Sağlıklı şehirlerin çalışmalarından öğrenme fırsatı sunmayı amaçlayan toplantıya 1300 şehirden ve yaklaşık 30 ulusal ağdan temsilciler katıldı.

Pandemi nedeniyle yüzyüze toplantılarına bir süre ara veren Dünya Sağlık Örgütü, 2022 Yıllık İş Toplantısı ve Konferansı’nı 7. Faz’a üye olan şehirlerin katılımıyla Kopenhag’da yüzyüze gerçekleştirdi. 22-24 Kasım 2022 tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Yerleşkesi’nde (UN City) gerçekleştirilen 2022 Yıllık İş Toplantısı ve Konferansı’nda Nilüfer Belediyesi’ni; Halk Sağlığı Danışmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Zerrin Güleş ve Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörü Mehmet Can Yılmaz temsil etti.

Konferansta, daha temiz ve daha yeşil şehirler inşa etmek için çalışan yaklaşık 1300 şehirden ve 30’a yakın ulusal ağdan temsilciler, “Tek sağlık” yaklaşımı olarak da adlandırılan insan, hayvan ve çevre sağlığı arasındaki etkileşim üzerine konuşmayı yoğunlaştırmak için bir araya geldi. DSÖ Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı üyeleri için hem bölgesel hem de küresel olarak örnek uygulamaları göstermek açısından fırsat olarak değerlendirilen programda, teknik uzmanların yanı sıra şehirlerden politikacılar ve karar vericiler yer aldı. 2022 Konferansı, Komisyonun, “Tek Sağlık” yaklaşımını yerel düzeyde operasyonel hale getirme ve DSÖ Avrupa Ağı'nın 7. Fazı: İnsan, Yer, Katılım, Barış, Refah ve Gezegen temalarını kapsadı. Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın Yıllık İş Toplantısı ve Teknik Konferansı, hem deneyim paylaşımlarıyla, hem önerilerle, hem de en güncel kriterlerle şehirlerin sağlıklı ve yaşanabilir bir çevreye doğru ne kadar ilerlediğine ışık tutmaya da yardımcı oldu. Nilüfer Belediyesi heyeti de konferansta üye şehirlerin örnek çalışmalarını tanıma fırsatı buldu.