Tavuk

MEB Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten'in Katılımıyla Bursa Hayat Öğrenme Çalıştayı

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Türkiye Yüzyılında Ulusal Politikalardan Yerel Stratejilere” başlığıyla gerçekleştirilen Bursa Hayat Boyu Öğrenme Çalıştayı, Merinos Atatürk kongre ve Kültür Merkezi Muradiye Salonu’nda gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılışına MEB Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halide Serpil Şahin, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, ilçe müdürleri, halk eğitim merkezlerinin idareci ve kursiyerleri ile öğretmenler katıldı.

MEB Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, “Milli Eğitim ailesi olarak tüm bireylerin kapsayıcılık ilkesi esasında nitelikli bir eğitim ve hayat boyu öğrenme imkanlarına eşit şartlarda erişim sağlayarak akademik, sosyal ve mesleki becerilerinin uluslararası standartlara uygun bir şekilde geliştirilmesini desteklemekte, analitik düşünme, finansal okur yazarlık, işbirlikçi çalışma ve liderlik etkinliklerin kazanılmasına teşvik etmekte, bireylerin manevi ahlaki, insani, toplumsal görevler içselleştirerek aile ve topluma karşılığı sorumluluklarını artırmaktayız. Bu bağlamda geniş etki alanına sahip ve dinamik yapımızla toplumun her kesimiyle ve her sektörüne ulaşıp eğitim ve sektörleri bir araya getiriyor, tüm paydaşlarımızla en kaliteli hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. Halk eğitim merkezlerimizde öğretmenden usta öğreticiye, yöneticiden yardımcı personele kadar değişik alanlarda 100 binden fazla kişiye istihdam olanağı sağlıyoruz. Halk eğitimi merkezlerimizde yürüttüğümüz faaliyetler, vatandaşlarımızı sosyal hayattan sanata, ekonomiden teknolojiye kadar her anlamda destekliyor. Güçlü ve öğrenen toplum misyonumuzun her geçen gün daha çok vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Girişimci ruhuyla kendi işini kurarak yerel kalkınmaya destek veren kadınlarımızın hedeflerine ulaşmasına, mesleki bir kariyer sağlamasına kurslarımızla destek oluyoruz. Olgunlaşma Enstitülerimizde ise Türk kültür ve geleneklerini yeniden canlandırmanın ve kadınlarımıza yeni beceriler kazandırmanın ötesinde milli ve manevi değerlerimizin, birikimimizin ve becerilerimizin farkına vararak tüketim odaklı değil herkesin faydası olduğu bir üretim kültürünü oluşturuyoruz. Yaygın eğitimin tüm yaş gruplarını kucaklayan ülke doğrultusunda özel eğitim, sosyal, bilim ve sağlıklı iletişim çalışmalarımızla okullarımız ve ailelerimiz arasında köprüler kuruyoruz. Bu çerçevede Millî Eğitim Bakanlığımızın ulusal politika ve stratejileri doğrultusunda Bursa'nın eğitim alanındaki yerel gücü ve potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla bu çalıştaya ihtiyaç duyuyoruz. Çalıştay sonunda hazırlanacak rapor ulusal politikaların etkili bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunacak. Yerel stratejilerin oluşturulmasına destek sağlayacak Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda hayat boyu öğrenme çalışmalarının düzenlenmesinde katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, “İnsan yediden yetmişe her yaşta öğrenebilme fıtratı üzerine yaratılmış mükemmel bir varlıktır. Öğrenme ve keşfetme duygusu ise uzun ince bir yolun yolcusu olan insanoğlunun en temel özelliğidir. Bu eşsiz yolculuğun rehberi ise hiç kuşkusuz eğitimdir. Beşiktaş mezara kadar devam eden eğitim faaliyetlerini ifade eden hayat boyu öğrenme kavramı eğitimi, her yaşta ve her yerde destekleyen bir kavram olma özelliği de taşımaktadır. Bizler de kentimizde 17 Halk Eğitim Merkezimiz marifetiyle Bakanlığımızın hayat boyu eğitim alanında belirlediği vizyon ve hedefler istikametinde çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyoruz. Bu merkezlerde halihazırda 6.628 kursun açıldığını ifade etmek istiyorum. Bu kurslarda 117.654 vatandaşımıza hizmet verilmektedir. Ocak ayı itibariyle de açık ortaokul bölümünden 2.632, açık lise bölümüne ise 27.444 vatandaşımız kayıt yaptırmıştır. Valilik olarak vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ve kurumların imkanları istikametinde her türlü kursun açılması konusunda destek veriyoruz. Hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin farkındalığını artırmak üzere yapılan bu çalıştayın şehrimize hayırlı olmasını ve yeni fırsatlar sunmasını temenni ediyorum.” dedi.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete konuşmasında şunları söyledi: “Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak 7’den 70’e her zaman her yerde herkese eğitim anlayışıyla başladığımız yolculukta sürekli kendimizi yeniliyor, günceli takip ediyor ve yeni yaklaşımları mutlaka odağımıza alıyoruz. Hayat boyu öğrenme imkanlarıyla ilgili olarak herkesin erişimine uygun hale getirecek bir sistemi inşa etmemiz yönünde elbette ki burada yaptığımız çalışmalarda tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde olmamız, yapacağımız çalışmaların odağında insan olması konusundaki yaklaşımımızda çalışmamızın merkezinde olacak. Millî Eğitim Bakanlığında 3.430 civarında sadece hayat boyu öğrenme kurumlarının modüllerinde yer alan kurslarımız var. Bu kurslardaki 75 alandan 63 tanesi doğrudan mesleki eğitimle alakalı. Bursa ilimizin yapmış olduğu bu kıymetli çalışma diğer illerimizde yapılan çalışmalar aslında hepsi birbiriyle doğrudan ilişkili ve irtibatta. “Türkiye'nin Yüzyılında Ulusal Politikalardan Yerel Stratejilere” başlığı çok anlamlı. Ulusal politikaların belirlenmesi yerelde yapılan çalışmalar, yerelde yürütülen ve hizmetler bunların hepsi bir besleme ile bu politikanın oluşmasına katkı sağlıyor. Çalıştayın düzenlenmesine katkı sağlayan tüm kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum.”

Alireisoğlu: “Hayat boyu öğrenme faaliyetleriyle ilgili bir Bursa fotoğrafı ortaya koymak istiyoruz.”

Çalıştayda konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, “Millî Eğitim Bakanlığımızın ulusal politika ve stratejileri ışığında Bursa’nın eğitim alanında yerel gücünü, fırsatlarını ve potansiyelini ortaya koymak ve Bursa’nın eğitimin tüm bileşenleri açısından idealini gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla bu çalıştaya ihtiyaç duyduk. Bugün burada milli eğitim sistemimizde yaygın eğitim olarak adlandırdığımız yetişkinlere hitap eden anne ve babaları, eğitim anlamında besleyen, hayatın okullar dışındaki diğer akışını kuvvetlendiren alanıyla ilgili milli eğitim merkezli bir birliktelik, bir fikir ve düşünce paylaşımı içerisindeyiz. Bu anlamda hayat boyu devam eden okuldan sonra da var olmaya, toplumu güçlendirmeye devam eden hayat boyu öğrenme alanıyla ilgili bir çalıştay yapıyoruz. Kurumlarımızda, halk eğitim merkezlerimizde, olgunlaşma enstitümüzde ve diğer okullarımızdan bunlarla ilgili iş yapan sektörlerden 57 dış paydaşımız ve 59 eğitim içerisindeki paydaşımızla toplam 116 kişiyle bugün burada bir gün boyunca neyi iyi yapıyoruz, neyi daha iyi yapabiliriz? Sorunumuz çalışma alanımız nedir? Neyi yapmaktan vazgeçmeliyiz? gibi soruları paydaşlarımızla birlikte cevaplama çabası içerisinde olacağız. Bu anlamda hayat boyunun Bursa için güçlü yarınlar için işimize yarayacak bir fotoğrafını genel anlamda çekmek istiyoruz. Bu anlamda bütün katılımcılarımıza görüş, fikir ve düşünceleri için bize katıldıkları için bu tempoya destek verdikleri için teşekkür ediyor hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca destekleri için Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bugün burada bizlerle olan Sayın Bakan Yardımcımıza da teşekkürlerimi sunuyor, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum.” dedi.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği Hayat Boyu Öğrenme Çalıştayı ile hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin sürdürüldüğü kurumlarda sürekli değişen ihtiyaçları karşılayacak nitelikli insan kaynağı gelişimini sağlamak, sürekli eğitim alanında kurumsallaşmayı güçlendirmek ve bu alanda hizmet sunan tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon ve iş birliği geliştirmek amacıyla iç ve dış paydaşların görüş ve önerilerini alarak bir ‘‘Bursa fotoğrafı’’ ortaya koymak amaçlanıyor.

9 masada 3 oturumla gerçekleştirilen çalıştay sonunda hazırlanacak rapor ile ulusal politikaların etkili bir şekilde uygulanmasını güçlendirecek yerel stratejilerin oluşturulmasına katkı sunması ve Bursa için hayat boyu öğrenme çalışmalarına ışık tutması hedefleniyor.