Tavuk

Kızamık Salgını Devam Ediyor

Türkiye’de 2023 yılının ilk altı ayında görülen kızamık olgu sayısında bir önceki altı aya kıyasla çok yüksek oranlarda artış yaşandı. Verilere bakıldığında salgın, yas?ına göre as?ısız ya da eksik as?ılı bireylerin salgını gibi görünmektedir.

Bu sebeple;

Henüz vaka görülmeyen yerlerde, olguların en erken görülme yas?ına dayalı olarak belirlenecek alt yas? sınırından (6 ya da 9 ay) itibaren çocukların eksik as?ıları hızla tamamlanmalıdır.
Salgın görülen yerlerde 15 yas?ın altındaki çocuklar bas?ta olmak üzere epidemiyolojik örüntüye göre salgın kontrol as?ılaması yapılmalıdır.
Ek doz as?ılama, as?ılama takvimindeki as?ılamanın yerini almaz. Zamanı gelince takvimdeki as?ı uygulanmalıdır. Ek doz as?ı ile aralarında en az 4 hafta aralık bırakmaya dikkat edilmelidir.
Kamu otoritesi bölgelere göre as?ı oranlarını kamuoyuyla paylas?malı, alınacak önlemler konusunda bas?ta meslek örgütleri olmak üzere toplum katılımının önünü açmalıdır.
As?ı kararsızlıg?ı ile etkin bir mücadele yürütülmelidir.