Tavuk

Kadınlar Her Sektörde Her İşi Başarabilir

Kendince haklı oduğu gerçeğini unutmadan onları dinleyip, olayı yasal zeminde çözmek mesleğimizin en önemli ve yorucu yanlarından birisidir diyebilirim.

Kadınları bu mesleğe teşvik etmek adına sizce ne yapılmalı? Siz niçin bu mesleği tercih ettiniz?

Sigorta eksperi, işinde özverili, disiplinli ve insan psikolojisine duyarlı olarak çalışmaktadır. Ayrıca sigortacılık sektörüne ve bu sektördeki çıkan tüm ürünlere hâkim, uzmanlık alanı olan branşı ile ilgili tüm teknik donanıma sahiptir.

Kadın olarak, işimizde kapsamlı analiz yeteneğimiz ve teknik donanımız ile olayları durumları yönetebilme özelliğimiz mesleği çok daha rahat ve kolay yapmamızı sağlamaktadır.

Mesleğimiz kadınlarımızın genel yapısı ve yeteneklerine uygun olması nedeniyle açılan Eksperlik Sınavlarına katılmaları ve kazanmaları durumunda sektörün bu durumdan çok fayda sağlayacağına inanıyoruz ve bu anlamda kadınlarımızı destek oluyoruz.

Üniversite 1’inci sınıfta öğretmenim sayesinde böyle bir mesleğin varlığından haberdar oldum ve okurken eksper olmaya karar vermiştim. Okul bitirme tezimi "Sigorta Eksperi Kimdir?” konusu üzerinde yaptım.

Bizim eğitim dönemimizde toplum henüz sigortanın öneminin farkında değildi. Sonrasında toplum için ne mutlu ki gittikçe gereklilik haline geldi, artık insanlarımız bu konuda daha bilinçliler.

Mesleğimin ilk zamanlarında yaptığım iş, sektör paydaşlarının çoğunluğu tarafından garipsendi. Bu iş kolunun kadınlara uygun olmadığı defalarca tarafıma ifade edildi. Ancak kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması gereken bir dünyada ve çağda önemli olanın cinsiyet değil, işini sahiplenerek, severek, en iyi şekilde yapmak için çabalamanın önemli olduğunu, ne mutlu ki zaman herkese gösterdi.

Yaşadığınız en ilginç anılardan birkaçını bizlerle paylaşabilir misiniz? Bugüne kadar kaç hasarlı aracın ekspertizini gerçekleştirdiniz? Kaç yıldır mesleği icra ediyorsunuz?

2004 yılında başladığım mesleğimi 20 yıldır aktif olarak sürdürüyorum. Yıllar içerisinde yaklaşık 50 bin aracın hasar tespiti tarafımdan tamamlanmıştır.

Her ekspertiz başlı başına farklı bir hikâye olduğu için yapılan iş aynı gibi görünse de süreçlerinde farklılıklar bulunmaktadır.

Mesela mesleğe ilk başladığım yıllarda, ilk atandığım işlerde, esnaf tarafından hasarlı araçlar tarafıma gösterilmek istenmemişti. Kendilerinin eksper olduğum hususunda ikna olmaları epeyce bir zaman almıştı. Sanayi esnafının, yoğun erkek çalışanı olması nedeniyle belki de kendilerine özgü rahat çalışma ortamlarına biraz daha özen göstermeleri gerektiğini anlamışlardı.

Ekspertizi için atandığım bir araç hasarı için ekspertiz sırasında servis ile işçilik mutabakatında belirlediğim işçilikler az bulunduğunda, hanımefendi siz saçınızı kaç paraya boyatıyorsunuz da bu boya parasını bize yazıyorsunuz gibi tepkilerde almadım değil.

Tek taraflı meydana gelen bir hasar dosyasında, olay yeri tetkiki için gittiğim bir köyde, olay yerini bulup fotoğraflandırdım. Küçük yerlerde olan olaylardan herkesin haberi olabileceğini düşünerek, yakında bulunan köy bakkalına olayı sordum, görmediğini, bilmediğini söyledi. Olay yerine yakın bir grup çocuk vardı, kendilerine birkaç şeker ikram edip olayı gördünüz mü diye sorduğumda, çocuktan al haberi, “o kazayı ehliyetsiz abla yaptı” dediler.

Çoğunluğu erkek olan otomotiv sektöründe kadın eksper olarak kabul görmek bir süreçtir. Yıpratıcıdır, ancak işini sevmek, çabalamak ve işine sahip çıkılması durumunda mesleğimize bir bütün olarak bakıldığında eksperlikte erkek kadın ayrımı bulunmamaktadır.

Bilirkişi olmak, özellikle kadın bir bilirkişi olmak nasıl bir duygu? Çevrenizden nasıl tepkiler alıyorsunuz? Kaza yapanlardan sizlere danışanlar oluyor mu?

Bilirkişi, yargılama esnasında hukuk bilgisi dışında bir konu hakkında özel ve teknik bilgisi ile uzmanlık gerektiren durumlarda başvurulan tarafsız görevlilerdir.

Sigorta Eksperliğinde branşlarımız ve uzmanlık alanımız dahilinde yapılan tespitlerin tamamı bilirkişilik faaliyetidir. Hiçbir meslek grubu başlı başına bilirkişi değildir.

Kadın bilirkişi olmak nasıl diye sordunuz, bilirkişilik ve eksperlikte kadın erkek ayrımı bulunmamaktadır. Uzmanlığı konusunda bilirkişi sertifikası olan kişiler tarafından bilirkişi raporları hazırlanmaktadır.

20 yıldır sigorta eksperliği yaptığım için beni tanıyan herkes genelde kaza sonrasında arar fikrimi sorar.

Her mesleğin elbette zorlukları vardır, sigorta eksperleri ne gibi zorluklar yaşıyor?

Sektör paydaşlarının, eksperi bir maliyet kalemi olarak görmeleri ve eksperleri sorun çözen, hizmet sunan bir birim olduğunu kabul etmedikleri takdirde, tüm sektörün zarar göreceğini düşünüyorum.

Mesleğimizin varoluşu ve duruşu; bu meslek grubunda hizmet veren kadın erkek tüm meslektaşlarımın tarafsız ve özverili çalışmalarımızın sonucudu