Tavuk

Kadınlar Büyükşehir’le daha güçlü

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı 2020-2021" kapsamında, Bakanlıklarımız arasında imzalanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Arttırılmasına Dair Protokol” çerçevesinde Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması ile kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımı” amacıyla hazırlanan tanıtım etkinlikleri tüm ilçelerimizde Kaymakamlarımızın katılımıyla gerçekleştirildi.