Tavuk

İTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİTİRME TEZİ “İZNİK” OLDU

Öğrenci ve Hocalar İznik ziyaretlerinin ilk ayağında Belediye Başkanı Osman Sargın’ı ziyaret ettiler. Ziyarette öğrenciler İznik hakkında Belediye Başkanı Osman Sargın’dan ve Belediye İmar Şehircilik Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldılar.

Öğrencilere bu çalışmaları esnasında Prof.Dr.Gülden Erkut, Prof.Dr.Azime Tezer, Doç.Dr.Reyhan Genli Yiğiter, Dr.Öğr.Üyesi Eren Kürkçüoğlu da eşlik etti.

İznik’in stratejik mekansal planlama ile doğal, sosyo-ekonomik ve yapılaşmış çevre verilerinin elde edilmesi ve analizi değerlendirilmesi ve sentezi sonucunda senaryo oluşturulması; gelişimine yönelik ilke, strateji ve politikaların ortaya konulması; farklı aktörlerin rollerinin belirlenmesi, yasal ve mekansal plan kapsamında eylem planlarının tanımlanması ve öncelikli olan eyle planlarının detaylandırılması amacıyla İznik’te çalışmalar gerçekleştirilecek.

Ayrıca bu çalışmalar ışığında öğrenciler gün boyunca İznikliler il anket çalışması da gerçekleştirdiler.