Tavuk

İşyerinde Psikososyal Riskler Başlıklı Eğitim Düzenlenecek

Bursa Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından, 24 Şubat 2024 Cumartesi günü işyeri hekimlerine yönelik ‘İşyerinde Psikososyal Riskler’ başlıklı eğitim düzenlenecektir. BAOB Türkan Saylan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek eğitime Prof. Dr. Burcu Kumbul Güler ve Prof. Dr. Yücel Demiral konuşmacı olarak katılacaktır.

Eğitim, Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu tarafından kredilenmiştir.