Tavuk

İşyeri Hekimliğine Yönelik Kardiyopulmoner Resüsitasyon ve Otomatik Eksternal Defibrilatör Kullanma Kursu Yapıldı

Bursa Tabip Odası, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu ve İşyeri Hekimleri Derneği, 13 Ocak 2024 Cumartesi günü işyeri hekimlerine yönelik Kardiyopulmoner Resüsitasyon ve Otomatik Eksternal Defibrilatör Kullanma Kursu’nu gerçekleştirdi. BAOB Türkan Saylan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen eğitime Dr. Hayati Çakır, Dr. Hamit Işıklap ve Dr. Figen Şahpaz konuşmacı konuşmacı olarak katıldı.

Etkinlik sonrası, Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş ve İşyeri Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Zühal Akgün, eğitimcilere sertifikalarını takdim etti.