Tavuk

“İnegöl’ü Geleceğe Taşıyoruz”

İnegöl Belediyesi, 2018 yılında İmar ve Şehircilik anlamında yoğun bir dönem yaşadı. Restorasyonlar, imar planlamaları, yapı kontrol ve ruhsatlandırma çalışmalarıyla modern bir İnegöl oluşturmak adına mesai harcanırken, yapılan çalışmalarla Yeni İnegöl bölgesinin canlandırılması ve mevcut İnegöl’ün de daha sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınması hedeflendi. Yapılan çalışmalarla şehri adım adım geleceğe taşıyan İnegöl Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2018 yılı performansını kamuoyu ile paylaştı.

HEDEF İMAR AÇISINDAN ÖRNEK BİR İNEGÖL
Belediye Başkanı Alper Taban, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Farklı başlıklar altında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün çalışmalarını sıralayan Taban, ana gayelerinin İnegöl’ü imar açısından örnek teşkil edecek seviyeye ulaştırmak olduğunu söyledi. Şehrin nüfusunun her geçen gün arttığı ve bu büyümeye paralel olarak İnegöl Belediyesi’nin de planlı bir şekilde şehri büyütmenin planlarını yaptığını kaydeden Taban, “İnegöl sanayi şehri ve nüfusumuz bu nedenle hızlı bir artış gösteriyor. Bizler de yerel yöneticiler olarak vatandaşlarımıza yaşamlarını sürdürecekleri alanları oluşturmakla mükellefiz. Ancak bunu yaparken şehrin doğru şekilde yönlendirilip doğru adımlar atmak gerektiğinin farkındayız. Bu doğrultuda bir yandan Yeni İnegöl’ü canlandırmanın gayretini gösterirken, bir yandan da mevcut İnegöl’ü rahatlatarak gelecek nesillere daha sağlıklı bir şehir bırakmanın planlarını yapıyoruz” dedi.

İNEGÖL BELEDİYESİ MAHALLE KONAĞI TAMAMLANDI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlere de değinen Taban, şöyle devam etti: “2018 yılında İmar İşleri Müdürlüğümüz vasıtasıyla Cuma Mahallesinde tescilli yapı kamulaştırılarak İnegöl Belediyesi Mahallesi Konağı yenileme çalışmaları tamamlandı. Yine yapılması planlanan istiklal Caddesi Mahalle Konağının rekonstrüksiyon projesinin de onaylama işlemi yapıldı. Koruma Kuruluna 5 tescilli yapı ile 11 yeni yapılanma projesi sunuldu.”

KIRSAL MAHALLELERİN İMAR ÇALIŞMALARI
“İmar Durumu Birimi yapılan çalışmalarda ise; 2018 yılı içerisinde toplam 3.143 adet imar durumu belgesi düzenlendi. Kırsal mahallelerdeki imar durumların kadastroya işlenmesi sağlandı. Kırsal yerleşim alanlarında teşekkül çalışması yapıldı. İlçemize bağlanan ve mahalle statüsüne dönüşen beldeler de dikkate alınarak otopark bedeline esas gruplandırma çalışması yeniden yapıldı. Günümüz koşulları dikkate alınarak trafik yoğunluğunun bulunduğu otopark giriş çıkış yasağı bulunması gereken caddeler yeniden belirlendi. Parsel cephe genişliği, parsel derinliği ve parselin cephe aldığı yol genişlikleri dikkate alınarak otopark bedeli ve otoparkın parselinde tesis edilmesi ile ilgili kriterler yeniden belirlendi.”

116 İMAR MADDESİ MECLİSTE KARARA BAĞLANDI
“Planlama Birimi tarafından yapılan faaliyetlerimizde; Belediyemiz bünyesinde bulunan müdürlüklerden, vatandaşlardan, çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin meclis gündemine alınarak uygulaması yapıldı. 11 olağan meclis toplantısında imar ve şehircilik müdürlüğü olarak 81 plan değişikliği, 25 imar durumu değişikliği ve 11 diğer konular olmak üzere toplam 116 konu görüşüldü. Planlar ve mülkiyet uyuşmazlığını gidermek adına kayıklık düzenlemeleri yapıldı. Düzenli olarak imar durumları plan ve plan hükümlerine göre incelenmiştir. Planlar doğrultusunda yola terk ihdas, ifraz, tevhid ve 18.madde uygulamaları planlara göre kontrol edildi. Belde belediyelerinden gelen mevzi imar planları düzenli olarak arşivlenmiş, ortak ağda paylaşılmış ve sayısallaştırma işlemi gerçekleştirildi. 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Bursa Büyükşehir Meclisinde Onaylanması sağlandı. 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı revizyonu koruma kurulu tarafından onaylanmış olup plan Bursa Büyükşehir meclisine sunuldu. Çayyaka mahallesi sınırları içerisinde bulunan Boğazova mevkiinde 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli plan çalışmaları tamamlanarak onandı. Otopark alanlarının analizine yönelik imar ve şehircilik müdürlüğünce kurulan komisyona katılarak otopark giriş-çıkış yasağı olan cadde ve sokaklar revize edildi. Sağlıklı Kentler Birliği çalıştayına katılım sağlandı.”

“Yapı Kontrol Birimimiz tarafından yapılan faaliyetlerde; 1205 adet yapı kullanma izin belgesi mimari projesiyle birlikte yerinde yapılan kontroller doğrultusunda düzenlendi. 67 adet yapı kullanma izin belgesi mimari projesi ile birlikte yerinde yapılan kontroller doğrultusunda kırsal mahallelerimiz için düzenlendi.”

1353 YENİ YAPI RUHSATI VERİLDİ
“Ruhsat Birimi tarafından yapılan faaliyetlerde; Yıl içinde 1353 adedi yeni yapı için düzenlenmiş olup diğerleri ilave kat, tadilat ve isim değişikliği adı altında düzenlendi. Kamu binalarında ve belediyeye ait projelerde fenni mesuliyet hizmetleri verildi. 6360 Sayılı Kanuna kapsamında 2012 öncesi kırsal mahallelerde bulunan yapıların başvurular doğrultusunda yerinde incelemeleri yapılarak uygun görülen yapıların ruhsatlarının düzenlemesi yapıldı.”

80 METRUK BİNAYLA İLGİLİ YIKIM KARARI
“Hakediş Birimi tarafından yapılan faaliyetlerde; 2156 adet dilekçe işlemi YDS sisteminde gerçekleştirildi. 3135 adet şantiye şefi sorgulaması, inşaatlar hakkında güncel durum bilgisi YDS sisteminde kontrol edilip şantiye şefleri ve yapı sahipleri bilgilendirildi. 351 adet fesih seviyesinin uygunluğuna göre YDS sistemine girişi yapıldı. 5723 adet hakediş dosyasının YDS sisteminde onayı ve ödemesi yapıldı. 3120 adet inşaat mimari projesiyle birlikte yerinde kontrol edildi. 1217 adet hakediş dosyasının YDS sisteminde iş bitirmesi yapıldı. 950 adet iş yeri teslim tutanağının YDS sisteminde onayı yapıldı. 930 adet ruhsatın YDS sisteminde onayı yapıldı. 955 adet şantiye şefi istifası YDS sisteminde gerçekleştirildi ve inşaatlara yapı tatil zaptı düzenlenip inşaatlar mühürlendi. 874 adet yılsonu tespiti yapılıp YDS sistemine giriş yapıldı. Aynı şekilde Yapı Kontrol (Kaçak Yapı) Birimi tarafından yapılan faaliyetlerde de; 6 aylık süreçte yaklaşık 10 bin vatandaşa imar barışıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. 1123 adet (çatı tamiri, bahçe duvarı kuruluk, veranda, pencere yapılması, binaların birbirine zarar vermesi, tesviye betonu, yıkım ve cins değişikliği, harfiyat toprağı taşıma ve kabul belgesi vb. ) vatandaşın dilekçesi cevaplandırıldı. 374 adet yapı ile ilgili ruhsatsız veya ruhsat ekine aykırı imalat yapmaktan 3194 sayılı imar kanununun 32. ve 42. maddelerine istinaden imar zaptı tanzim edilerek encümen kararı alındı. Metruk ve yıkım tehlikesi arz eden binalarla ilgili yapılan tespitlerde, 80 adet yapıyla ilgili maili inhidam (yıkım) kararı alındı.”

“Arşiv Birimi ve Mimari Ön Olur Birimi tarafından yapılan faaliyetlerde; 1906 Adet İnşaat ruhsat dosyası tarandı. 960 hakediş dosyası tarandı. Eksperlere, yapı denetim firmalarına, mühendislik ve mimarlık firmalarına dosya çıkarma işlemi yapıldı. Ruhsat servisimizce inşaat ruhsatı kesilen dosyaların arşivimize girişi ve tasnifleri yapıldı. Kesilen ruhsatlar her ay düzenli olarak SGK kurumuna gönderilme işlemi yapıldı. Arşiv içerisinde dosyaların düzenleme işlemleri yapılıp aranılan dosyaların kolay bulunabilmesi için numarataj çalışması yapıldı. 948 adet mimari ön olur kaydı oluşturuldu. 196 adet tadilat projesi kontrolü sağlandı. 702 adet yeni yapı veya yapılara ilave kat projelerine bakıldı. 256 adet peyzaj projesi kaydı oluşturuldu. 2 adet kamuoyunu bilgilendirme amaçlı toplantı yapıldı. 256 adet peyzaj projesine bakıldı ve onaylandı. Yapı kullanma izni için alan incelemeleri yapıldı. İnegöl belediyesi mahalle konağı peyzaj projesi çizildi.”