Tavuk

Dr. Ahmet Alireisoğlu Okul Müdürlerine Yeni Müfredatın Ayrıntılarını Paylaaştı

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DR. AHMET ALİREİSOĞLU “ÇOCUKLARIMIZA YENİ MÜFREDATI EN FAYDALI ŞEKİLDE UYGULAYACAĞIZ”

İL MÜDÜRÜ DR. AHMET ALİREİSOĞLU “BİZİM EN BÜYÜK SERMAYEMİZ OKULLARDA OLUŞTURDUĞUMUZ GÜVEN DUYGUSUDUR”

ALİREİSOĞLU: “YENİ MÜFREDAT, MERKEZİNE “İNSAN”I ALMIŞ BİR YAPIDADIR”

İL MÜDÜRÜ DR. AHMET ALİREİSOĞLU, OKUL MÜDÜRLERİNE YENİ MÜFREDATIN AYRINTILARINI PAYLAŞTI

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yeni müfredat tanıtım toplantısında Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, okul müdürlerine "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredatın içeriği ve uygulamasına ilişkin detaylı bilgiler vererek ve yeni müfredatta yer alan ayrıntıları paylaştı.

Alireisoğlu: “Bizim en büyük sermayemiz okullarda oluşturduğumuz güven duygusudur”

En büyük sermayenin okullarda öğretmenlerin çalışma ikliminde oluşturulan güven duygusu olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu konuşmasında şunları söyledi: “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bizlere emanet. Değerli Meslektaşlarım, okulun ilk günü, ilk motivasyonu sizlerin cümlelerinizle başlar. Öğrenciyi motive etmek, güzel temennilerle, onlara iyi dersler dileyerek, başlamak sizin ilk değerlendirdiğiniz potansiyel ve fırsattır. Aynı zamanda öğretmenlerimiz de bize emanet. Onların motivasyonu, onların değerli ve kıymetli hissedildiği bir alanda çalışmak istekleri ve çalışmaları siz okul müdürlerimizin liderliğine emanet edilmiş bir durum. Okullarımızda güven ortamını inşa etmeliyiz. Dolayısıyla bizim en büyük sermayemiz oluşturduğumuz güvendir. Görmediğiniz yere adım atamazsınız. Adım atamadığınız, görmediğiniz yerde de inanamazsınız.” dedi.

Alireisoğlu: “Yeni müfredat, merkezine “insan”ı almış bir yapıdadır”

Millî Eğitim Bakanlığınca tüm öğretim kademelerindeki derslere ait kamuoyunun görüşüne sunulan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağında “Erdem-Değer-Eylem Modeli ile adalet, saygı ve sorumluluk üst değerler olarak ele alındığını belirten Alireisoğlu, “Fertlerin, bireysel ve toplumsal ihtiyaçlara paralel şekilde, bütün yönleriyle gelişimi için hazırlanan yeni müfredat, merkezine “insan”ı almış bir yapıdadır. Eğitim sistemimizde, bilginin kendisi ve bilme eylemi kadar bilgiye sahip olmayla üstlenilen sorumluluk da önemli bir yere sahiptir. İşte, yeni müfredatın temelinde de “bilme ve sorumluluk” kavramları bulunmaktadır.” dedi.

“Yeni müfredatın hedeflediği öğrenci, "yetkin ve erdemli insan" olarak tanımlanmıştır”

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli benimsediği eğitim felsefesi, olmasını istediği öğrenci profilinin erdem-değerler ve öğrencilerden 21. yüzyıl gereklilikleri doğrultusunda sahip olması beklenen beceriler çerçevesi ile ‘bütüncül bir eğitim modeli’ sunduğunu vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu “ Öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal, duyuşsal, fiziksel ve ahlâkî açıdan bir bütün olarak gören bu model üzerinden mevcut durumda öğrencilere ilave etkinliklerle, faaliyetlerle kazandırılmaya çalışılan birçok yetkinlik ve insanî nitelikler, bu müfredatla öğretim programlarının içine yerleştirilmiş durumdadır. Yeni müfredat ile ilk kez yeni bir öğrenci profili tanımı da yapılmış ve buna göre müfredatın hedeflediği öğrenci, "yetkin ve erdemli insan" olarak tanımlanmıştır. Yetkin ve erdemli insanı önceleyen öğrenci profili,

yeni müfredatta ana merkeze alındı. Akademik başarının yanında vicdan sahibi, disiplinli ve özgüvenli oluşunda önemli olduğunu vurgulayan Alireisoğlu, bir öğrencinin kendine özgü potansiyeli olduğu tespitine öncelik verilmiştir.” dedi.

Değerlerin eğitim sürecinde doğal süreç içinde edinilmesi için özgün bir yaklaşımla tasarlanan ve yeni müfredatla birlikte görücüye çıkan "Erdem-Değer-Eylem Modeli" ile adalet, saygı ve sorumluluk üst değerler olarak ele alındığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, “Bu üst değerler altında yer alan hem evrensel kabulleri hem de bize özgü millî değerlerin işlenmesiyle, içsel ahenge sahip ‘huzurlu insan’, ‘huzurlu aile ve toplum’, ‘yaşanabilir çevre’ hedeflenmiştir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli içinde yer alan ve akademik başarılarla birlikte insani gelişimin ana omurgasını oluşturduğu ‘Beceriler Çerçevesi’, okul öncesinden lise kademesine kadar becerileri tanımlayarak, her bir beceri alanı arasındaki ilişkiyi de somut ve anlaşılır bir yapıda sunmuştur. Bu yapı üzerinden sadeleştirilmiş içeriklerle öğrencilerin derinlemesine öğrenmesine imkân sağlayacak yeni yaklaşımlar belirlenmiştir.” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen yeni müfredat tanıtım toplantısında okul müdürlerine yeni müfredatla ilgili ayrıntıları paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, bir takım ruhu içerisinde yöneticilerin okullarda etkili iletişim, velilerin problemlerini çözmeye hazır bir duyarlılık içerisinde güven iklimini inşa ederek çalışmalarının kıymetli olduğunu vurgulayarak, çocuklarımıza yeni müfredatı en faydalı şekilde uygulayacaklarını ifade etti. İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, yeni müfredat tanıtım toplantısına teşrif eden ve eğitim alanında yürütülen çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’a teşekkür etti. Bursa’daki eğitime yön veren bütün yöneticilere başarılar dileyerek emek ve fedakarlıkları için teşekkürlerini iletti.

Resim önizlemesi