Tavuk

COVİT'de Son Gelişmeler

Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimleri sürüyor.

19 Aralık 2023 Salı günü saat 18.30’da BAOB’da bulunan Türkan Saylan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek etkinliğe Prof. Dr. Reşit Mıstık konuşmacı olarak katılacaktır.

Prof. Dr. Reşit Mıstık, ‘COVID’de Son Gelişmeler: Tanı, Tedavi ve Korunma’ başlıklı bir sunum gerçekleştirecektir.

Etkinlik, Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu tarafından kredilenmiştir.