Tavuk

CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık Bakan Kasapoğlu'na Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sorularını Gündeme Getirdi

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yanıtlanması amacıyla verdiği soru önergesiyle, Bakanlığın psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini TBMM gündemine getirdi

CHP’li vekilin önerge gerekçesi ve Bakan Kasapoğlu’na yönelttiği sorular şöyle: “Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yükseköğretim düzeyinde 800 yurt bulunmaktadır. Öte yandan bin 995 de özel öğrenci yurdu bulunmaktadır. Bu yurtların denetimi ve işletme esaslarının kontrolü Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Ayrıca 11. Kalkınma Planı (2019-2023) kapsamında yer alan Planın Hedefleri ve Politikaları başlıklı Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum temasında, gençlik alanında yapılacak politika ve alınacak tedbirlere ilişkin olarak, “Gençlerin bilişsel, fiziksel ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen faktörler ile etkilerinin azaltılmasını teminen gençlerin ve ebeveynlerin özelliklerine uygun psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri yaygınlaştırılacak, gençler arasında sağlık, sosyal medya ve hukuk okur-yazarlığı artırılacaktır” ve “Gençlik merkezlerinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanlarında uzman istihdamı yaygınlaştırılacaktır” ifadeleri hedef olarak gösterilmektedir.

Bu bağlamda;

1) On birinci Kalkınma Planı kapsamında belirlenen hedefler doğrultusunda Bakanlığınız bünyesinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti yürütülmekte midir? Bu hizmetleri yürütmek üzere kaç psikolojik danışma ve rehberlik lisans mezunu psikolojik danışman Bakanlığınızda istihdam edilmektedir?

2) Bakanlığınıza bağlı yurtlarda toplam kaç personel çalışmaktadır? Bu personellerin uzmanlık alanları nelerdir?

3) Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 800 yurdun müdürünün lisans mezuniyet alanları nelerdir? Bu yurtlarda kaç Psikolojik Danışman çalışmaktadır?

4) Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Psikolojik Danışman kadrosunda toplam kaç personel bulunmaktadır?

5) Bakanlığınız bünyesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı için kaç manevi danışman görevlendirilmiştir? Görevlendirilen bu manevi danışmanların uzmanlık ve lisans mezuniyet alanları nedir? Bu kişiler arasında lise mezunu olan kaç kişi vardır?

6) Ülke genelinde Bakanlığınız tarafından tespit edilen ve mevzuata aykırı kaç yurt, apart ya da yurt olarak kullanılan ev bulunmaktadır? Sözde barınma hizmeti veren bu kurumların kapatılması için hangi işlemler yapılmıştır