Tavuk

Bursa'nın Yeni Müfredat Tanıtım Toplantısı

BURSA’DA YENİ MÜFREDAT TANITIM TOPLANTISI BURSA VALİSİ MAHMUT DEMİRTAŞ’IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

VALİ DEMİRTAŞ, YENİ MÜFREDAT TOPLANTISINDA BURSA’DAKİ OKUL MÜDÜRLERİYLE BULUŞTU

BURSA’DAKİ OKUL MÜDÜRLERİNE YENİ MÜFREDAT ANLATILDI

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” yeni müfredat tanıtım toplantısı Merinos AKKM Osmangazi Salonunda gerçekleştirildi.

Bursa’da yürütülen eğitim ve öğretim çalışmalarının değerlendirildiği ve yeni müfredat tanıtımının yapıldığı toplantı, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri ve Bursa’daki okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa eğitim camiasıyla bir araya geldiği toplantıda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, “Eğitim yöneticilerimiz ve okul müdürlerimizle bugün yeni müfredat tanıtım ve buluşma toplantısında bir aradayız. Bu toplantılarla ilde yürüttüğümüz eğitim faaliyetlerini değerlendirme, güçlü ve zayıf yönlerimizle birlikte alınması gereken tedbirleri belirleme, yapılması gereken iş ve işlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesini sağlıyoruz. Değerli mesai arkadaşlarım, eğitim, devlet ve millet olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz en önemli başlıklardan biridir. Bildiğiniz gibi bir milletin bağımsız ve seçkin topluluklar arasında yer almasının yolu yine eğitimden geçiyor. O nedenle, özünde öğretmenlik gibi yüce bir görevi icra eden, siz eğitim yöneticilerinin yükü ve sorumluluğu bu nedenle birkaç kat daha artıyor. Her hal ve şartta eğitimlerle, seminerlerle, atölye çalışmalarıyla, saha uygulamalarıyla kendinizi geliştirmeniz katıldığınız toplantılar sizlerin bilgi, beceri ve yeteneklerinizin arttırılması için çok önemlidir. Sizlerin bu alandaki gelişimi Bursa'da eğitimin üst basamağa sıçraması anlamına da gelmektedir. Sizlerin kendi kurumlarınızın performansını yükseltmeniz, öğretmen ve öğrencilerinize rol model oluşunuz, nitelik ve nicelik açısından ilimizin eğitim göstergelerini de etkileyecektir. Bizler de Bursa’da eğitimle ilgili yatırımlarımızı her geçen gün arttırıyoruz başta okul, spor salonu, pansiyon gibi sıkıntılarımızın ortadan kaldırılması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.” dedi.

Yeni müfredatla ilgili konuşan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş: “Millî Eğitim Bakanlığımızca hazırlanan yeni müfredat geçtiğimiz günlerde kamuoyunun görüşüne sunuldu. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yapılacak değerlendirmenin ardından son şeklini alacak. Yeni müfredatımızda bütün ideolojilerin üstünde milli bir şahsiyet inşa edilmesi ve o şahsiyetlerinde toplamından bir toplum oluşturulması hedeflenmektedir. Eleştirebilen, araştıran, sorgulayan, mesuliyet sahibi, yalnızca medeniyete uyum sağlayan değil etkin olarak medeniyet kurucusu ve geliştiricisi bilge nesiller yetiştirilmesi de amaçlanan diğer hususlardır. Çocuklarımızı çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknoloji ile donatırken onları milletimizin kültür ve medeniyet kodlarına vakıf bireyler olarak hayata ve geleceğe hazırlamalıyız. Müfredatta belirtilen ve çerçevesi çizilen bu neslin inşası için eğitim tüm paydaşları olarak hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Bu sayede Türkiye Yüzyılı hedeflerini hayata geçirebilir ve uluslararası sistemde hak ettiğimiz konuma erişebiliriz.” dedi.

Alireisoğlu: “Okullarımızın daha güçlü, nitelikli hizmet vermesini önceleme çabası içerisindeyiz”

Bursa’da 1600 okul müdürü, 25 bine yaklaşan derslik sayısı, 42 bin öğretmen ve 750 bin öğrenci ile Bursa’da büyük bir eğitim ailesi olduklarını belirterek sözlerine başlayan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, “Bu büyük birliktelik, nitelikli iletişim, aile duygusu ve sorumluluk bilinciyle hareket ederek sürekli kendimizi geliştirme çabası içerisinde görevimizi en iyi bir şekilde ekip arkadaşlarımla birlikte yapma çabası ve gayreti içerisindeyiz. Yakın zamanda bir dizi eğitim çalıştayı gerçekleştirerek her alanda ortak bir dil, fikir, güç ve iletişim birlikteliği yakalama çabası sergiledik. İç ve dış paydaşlarımızla birlikte ‘Ulusal Politikalardan Yerel Stratejilere’ adını verdiğimiz çalıştay eğitimlerini gerçekleştirerek, Bursa'nın eğitim anlamında fotoğrafını ortaya çıkarmaya çalıştık. İnanıyoruz ki çalıştay raporlarımız, eğitimde Bursa için rol almak isteyen her kişi ve kuruluş için, başta ilimizdeki ilçe müdürlerimiz ve okul müdürlerimiz için iyi bir pusula olacaktır. İlçe milli eğitim müdürlerimizle, okul merkezli eğitimlerimizle öğretmenlerimizi geliştirme gayreti çabası içerisinde olduk. İl ve ulusal düzeydeki öğretmen akademilerimizle her zaman öğretmenlerimizin gelişmesini, okullarımızın daha güçlü, nitelikli hizmet vermesini önceleme çabası içerisindeyiz. Bunun yanında İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, ERASMUS ve TÜBİTAK projelerimizle, Avrupa'nın 25 ülkesinde, 125 farklı okulda yaklaşık 650 öğretmen ve öğrenci hareketliliği gerçekleştirdik. Bu anlamda da daha önce ERASMUS programı içerisinde yer almayan okullarımızı konsorsiyumun bir parçası olmaya, bu anlamda okullarımız, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için fayda oluşturmaya davet ediyorum. Akademik yetkinlik ve bilgi ile donanmış, eğitim süreçlerini dikkat ve sorumlulukla yöneten, öğrenci ortamlarının en büyük sermayesini başarı ve emekle oluşturmuş güven ortamları olduğuna inanan eğitim yöneticilerimizle, ilçe milli eğitim müdürlerimizle ve okul müdürlerimizle buradayız. Sayın Valimizin de bugün bizlerle olması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Kendilerine şahsım ve arkadaşlarım adıma teşekkür ediyorum.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, açılış konuşmasının ardından yeni müfredatın tanıtım sunumunu gerçekleştirdi. Toplantıda, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin içeriği ve uygulamasına ilişkin detaylı bilgiler sunuldu. Katılımcılar, model hakkında soru ve görüşlerini de dile getirdiler.

Millî Eğitim Bakanlığınca tüm öğretim kademelerindeki derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı geçtiğimiz günlerde kamuoyuna sunulmuştu. Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş ve önerilerin ardından Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yapılacak değerlendirmenin ardından son şekline alacak olan yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli olarak uygulanmaya başlanacak.

Resim önizlemesi