Tavuk

Bursa Şehir Politikaları Analizi

Bursa adına uzun vadeli planları oluşturmadan önce kurumlar arası ilişkileri ve sınırları belirlemek, kurumların ortak noktaları, birbirleriyle kesişen, birbirlerini destekleyen, birbirleriyle çatışan unsurları analiz etmek amacıyla Şehir Politikaları Analizi çalışması kapsamında ilçelerin ihtiyaç ve önceliklerinin belirlenmesinin ardından ‘Bursa Şehir Politikaları Analizi Şehir Şurası’ Programı Vali Yakup Canbolat’ın katılımıyla gerçekleşti.

        Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Orhangazi Salonunda düzenlenen programa Vali Yakup Canbolat’ın yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz, İlçe Kaymakamları, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Üyeleri Prof.Dr. Tarkan Oktay, Dr.Hayri Baraçlı, Kocaeli Büyükşehir Eski Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, İlçe Belediye Başkanları, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ile ilgili kurum ve kuruluşların müdürleri ve davetliler katıldı.

Vali Yakup Canbolat Şehir Şurası programında yaptığı konuşmada; “Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından Ekim ayında çalışmalarına başlanılan "Bursa Şehir Politikaları Analizi" çalışmasının "Şehir Şurası" programına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri saygıyla selamlıyorum.

Hacı Bayram Veli Hazretleri şehri ne kadar güzel ifade etmiştir; “İnsan, şehri inşa ederken, aslında taşın toprağın arasında kendisini inşa eder. Gönülde her ne var ise, şehir olarak görünür. Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk ile dolu olanın şehri gülistan olur'.

Bugün yaşadığımız ulu şehre baktığımızda aynen bunu görmekteyiz. Ecdadımız gönlündeki ululuğu inşa ettiği Bursa’ya yansıtmış ve bu şehir bizlere elden ele, gönülden gönüle emanet olarak ulaşmıştır.

Bizim bütün derdimiz bu emanete sahip çıkmak olmalıdır. Bursa’ya sahip çıkmak ise bu şehri yaşanabilirliği en üst düzeyde bir dünya şehri yapmaktan geçmektedir.

Her alanda fevkalade gelişmelerin yaşandığı Ülkemizde, şehirlerimizde özellikle son yılarda hızlı ve hummalı bir değişim ve dönüşüm yaşandığı muhakkak.

Bu değişimi ve dönüşümü tetikleyen mevcut dinamizmin en verimli şekilde değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi gerekmektedir. Bunun için de her şehrin muhakkak bir şehir politikası olmalıdır.

Çünkü şehir politikası, bir birikim ve ekonomik anlayışın ürünü olduğu gibi, şehirciliğin de önemli bir anahtarıdır ve kentsel gelişmede bir vasıtalar bütünüdür.

Şehirli insana yeni bir toplumsal oluşum için uygulama alanı yaratan, şehirlilere hizmet projeleri hazırlayan önemli bir araç olan Şehir politikası, şehir bakışını netleştiren, şehirliyi - şehri ve şehir yaşamını, şehir yönetimini ele alan ve bu amaçla vizyon ortaya koyan, bir yaklaşım ve hareket etme biçimidir.

Büyükşehir belediyemiz, şehrimizin gelişme dinamizmini yönlendirecek, var olan kapasitesini en iyi şekilde değerlendirecek yeni bir yapı kazanılması için, küresel hedeflere yanıt verebilecek yasal ve eylemsel araçlarla birlikte bir çalışma başlattı.

Yol haritasına, şehir olgusuna ve şehrin gelişmesine yaklaşımın ve bakışın değişmesi, yeni bir düşünce şeklinin geliştirilmesi adına şehrimizin tüm paydaşları ile bir fikir teatisinde bulunarak başlanıldı.

Bu kapsamda vatandaşlarımızın temsilini üstlenen kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin, muhtarların, esnaf ve meslek odası yetkililerinin görüşlerini almak için mülakatlar yapıldı.

Şehrin yeni yorumunda, yeni gereksinimler, yeni yönelişler, yeni mekanizmalar ve araçlar ortaya konulurken şehrin zengin mozayiğinden faydalanıldı. Büyükşehir Belediyemiz toplumun her kesimi ile istişare toplantıları düzenledi.

Üretilecek şehir politikası ile ulu şehir Bursa’mızın dünü ile bugünü arasında kurulacak ilişkiler içinde, bu güzel şehri yarına, geleceğe taşıyacak ve daha yaşanabilir, daha ulaşılabilir bir şehre hep beraber vesile olacağımıza inancım tamdır.

Şehirlerimizi geliştirirken yaşanabilir olmasını, insanlarını sağlıklı, mutlu ve huzurlu kılan ve insanı esas alan, merkez alan bir anlayışla inşa etmeliyiz. Şehirlerimizin kimliklerini ve ruhunu, tarihini ve medeniyet anlayışını koruyan ve geliştiren bir anlayışla yapmalıyız.

Bunu Prof.Dr.Sadettin ÖKTEN şehirlerle ilgili der ki; “… ölçek çok mühimdir. İnsan bu ölçüleri bozabiliyor. Bozmayın bu ölçüyü. Şehir yapıyorsanız çok yükselmeyin. Ölçü bozulduğu zaman önce gözün ölçüsü bozulur, sonra kalbin ölçüsü. Şu anda biz ölçüsü bozulmuş kalplerle yaşıyoruz. Kalbin ölçüsünün bozulması hırstır.

Sözlerimi Ahmet Hamdi TANPINAR’ın şu güzel, anlamlı sözleri ile bitiriyorum;  “Cedlerimiz inşa etmiyorlar, ibadet ediyorlardı. Maddeye geçmesini ısrarla istedikleri bir ruh ve imanları vardı.

Bu duygu ve düşüncelerle, Bursa ilimizin şehir politikası analizinde büyük özveride bulunan başta büyükşehir belediyemiz olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.” şeklinde konuşarak, yapılan çalışmaların sonuçları analiz edilerek oluşturulacak Strateji Belgesinin tüm Bursalılara hayırlı olmasını diledi.