Tavuk

Bursa Ortaöğretim Çalıştayı MEB Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin Katılımı ile Gerçekleştirildi

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Ulusal Politikalardan Yerel Stratejilere Ortaöğretim Çalıştayı” Merinos AKKM’de gerçekleştirildi.

Çalıştaya; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Ortaöğretim birimine bağlı okullar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnovasyon Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Özel Öğretim Kurumu Temsilcileri, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Mudanya Üniversitesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile öğrenci velileri katıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Eğitim programlarından, materyallerine ölçme değerlendirmeden, rehberlik hizmetlerine, sosyal, kültürel etkinliklerden okul yönetimine, eğitim yöneticiliğine, geniş bir spektrumda hazırlanmış olan bu çalıştayın hem Bursa’mıza hayırlı olmasını diliyor hem de Milli Eğitim politikalarına yön verecek güçlü önerilerle sonuçlanmasını diliyorum. Bursa’da sanayinin gelişimiyle beraber birçok alanda çok çeşitli şekilde mesleki ve teknik eğitimle sanayinin desteklenme çalışmaları şimdiye kadar çok belirgin bir şekilde ortaya koyuldu. Elbette ki mesleki ve teknik eğitim anlamında Bakanlığımızın yaptığı çok güzel çalışmalar var. Bursa'yla beraber özdeşleşmiş olan alanlar ve çalışmalar var. Ortaöğretim seviyesinde diğer okullarımızda da Anadolu liselerinde, fen liselerinde, sosyal bilimler liselerinde, imam hatip liselerinde, diğer okullarda da Bursa’mızın çok başarılı olduğunu, eğitimde çok güzel işler yapıldığını biliyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de bu hususu kamuoyunun dikkatine sunmak istiyor. Bu anlamda Bursa’nın üniversiteleriyle beraber eğitim tecrübesini ortaya koyacağı bu çalıştayın çok önemli olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu anlamda Sayın Valimize, eğitime olan ilgisi ve katkısı için huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız da bugüne kadar yaptığı katkıların dışında yeni bir müjdeyi açıkladı. Tüm ortaöğretim kurumlarımızı kapsayacak olan bursların öğrencilerimize çok büyük katkı sağlayacağını biliyoruz. Bakanlık olarak yapay zekadan robotik ve kodlamaya, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği dersinden, adab-ı muaşeret, lisede ve ilköğretimde görgü kuralları ve nezaket derslerine kadar aslında bir bakış açısı ortaya koyduk. Biz öğrencilerimizi eğitimin merkezine alıyoruz. Öğrenciyi bütün boyutlarıyla, yani insanı bütün boyutlarıyla ele almak istiyoruz. Bu anlamda 360 derece bir bakış açısıyla onun bilişsel, sosyal, fiziksel ve manevi gelişimlerinin bütün gelişim boyutlarını önemsiyoruz. Birinin ihmal edildiği noktada çocuklarımızın yarım kalacağı eksik kalacağı gerçeğini ortaya koyarak böyle bir adımla çalışmalarımıza başlamış olduk. Okullarımızda uygulamalarını başlattık. Kıymetli Meslektaşlarım, bu çalıştayda elbette ki şunu özellikle belirtmek gerekir. Çok güzel politikalar üretilebilir, çok güzel hedefler ortaya koyabilir, bir vizyon tasarımı yapabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın bunu uygulayacak olan öğretmenlerimizdir. Ortaöğretim çalıştayımızın bu hususları da dikkate alarak daha başarılı sonuçlar üreteceğini ve üretebileceğini özellikle de ifade etmek istiyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ise, “Modern ve güçlü bir ülke olmanın yolu hiç kuşkusuz eğitimden geçmektedir. Bu gerçeği kabul etmeden hiçbir meselenin anlaşılması mümkün değildir. Bu beyanda bizlerin en önemli rehberi Millî Eğitim Bakanlığımızın belirlediği makro eğitim politikalarıdır. Bununla birlikte bakanlığımızın politikaları tamamlayacak yerini durumunu da göz önünde bulunduran bir eğitim projeksiyonu de göz ardı edilmemelidir. Her bölgenin, her yörenin, her ilimizin sosyal, ekonomik, coğrafi ve benzeri koşulların nispetinde kısacası uygulandığı çevreye özgü yerel stratejilere de yer verilmelidir. İşte bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz çalıştayımız tam da bu amaca hizmet etmektedir. Bu çalıştayla Bakanlığımızın ulusal politika ve stratejileri ışığında Bursa’mızın eğitim aldığında yerel gücünü, fırsatlarını ve potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Bursa eğitiminin tüm bileşenlerini bir araya getirerek eğitimde Türkiye Yüzyılı vizyonuna Bursa olarak sağlayacağımız katkıyı konuşacağız. Bunu fevkalade önemsediğimizin altını da özellikle çizmek istiyorum. Zira Türkiye Yüzyılı vizyonu ülkemizin eğitimde, ekonomide, sanayide, tarımda, bilimde, sanatta ve kültürde sıçrama tahtasıdır. Bu sıçrama tahtasına ülkemizin en büyük sermayesi, genç nesli, şekil ve ideal kazandırarak çıkarmalıyız ki, Türkiye Yüzyılı vizyon hedeflerinin gerçekleşmesini sağlayalım. Unutmayalım ki Türkiye Yüzyılı’nda öğrencilerimizi bilimde, sanatta ve sporda kürsünün birinci sıraya talip olacak şekilde hazırlamalıyız. Onları çağı okuyan ve yaşayan nesildar olarak yetiştirirken milli ve manevi değerlerle de donatmasını bilmeliyiz. Tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi, gelenek ve göreneklerimizi bilen yaşayan ve aktaran kuşaklar olarak yetiştirmeliyiz. Kıymetli konuklar bu beyanda ilimizin halihazırda ortaöğretim düzeyinde eğitim göstergelerini de dikkatlere aldığımızda fayda olduğu kanaatindeyim. Bu kapsamda ilimizde eğitim öğretim faaliyeti yürüten 88 resmi lisemizde 1.899 derslikte 62.232 öğrencimiz öğrenim görüyor. 88 lisemizin 31’i özel program ve proje uygulayan okul statüsünde öğretim hayatını sürdürüyor. Eğitim parametrelerini yukarı yönlü geliştirmek için daha fazla çalışmamız, emek sarf etmemiz gerekiyor. Bunu Bursa eğitim camiasının tüm paydaşlarıyla yerel yönetimlerden üniversitelere özel sektörden STK’lara el birliği ile gerçekleştireceğiz. O sebeple ulusal politikaların yerelde etkili bir şekilde uygulamasını güçlendirecek çalışmalara imza atmalıyız. Yerelde bizi güçlendirecek stratejilere ilham kaynağı olacak projeleri hayat geçirmeliyiz. Bursa için ortak bir dili konuşmalıyız. Ancak bu sayede Bursa’da eğitimi hem fiziki hem akademik hem de sosyal alanda zirveye taşıyabiliriz. Bu vesile ile çalışmalarımızın ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyor, çıktılarının eğitim dünyamıza yeni ufuklar açmasını temenni ediyorum. Çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen başta Sayın Bakan olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanıma, İl Milli Eğitim Müdürümüze ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa'nın eğitimi noktasında önemli istişarelerinin yapılacağı böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan son derece büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Büyükşehir olarak BURSKOOP isminde bir kooperatifimiz var. Tüm Türkiye'ye örnek oldu. Özellikle üniversite burslarından sonra meslek lisesi öğrencilerimize de burs imkânı sağladık. Çünkü Bursa, bir sanayi şehri ve 18 tane organize sanayi birliğimiz var. Yerli ve milli otomotiv yine Bursa’mızda üretiliyor. Dolayısıyla böylesi gelişen ve sanayisi büyüyen bir şehirde bizler de öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Aslında fen liselerine, Anadolu liselerine ve imam hatip liselerine herhangi bursumuz yoktu. Kısa bir süre önce İl Milli Eğitim Müdürümüzle görüştük. Nasip olursa inşallah bu yıl eğitim başarılarına, karnelerine, elde ettikleri başarılara göre diğer okullarımızdan da sanırım 76 tane okulumuz varmış. Burs almayan çocuklarımıza da burs vereceğiz. Ülkemizin geleceği için yeni bilim insanları, yeni Alper Gezeravcı’lar yetişsin diye elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Bakanlığımızın eğitim politikalarının doğrultusunda Bursa'nın eğitim alanındaki yerel gücünü, fırsatlarını ve potansiyelini ortaya koymak üzere Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle ortaöğretim kurumlarımız için eğitimin tüm bileşenlerini okullarımız için imkân ve güç olarak ortaya koymak ve Bursa’da eğitiminin, eğitimin genel büyük bir fotoğrafını ortaya çıkarmak üzere bu çalıştayı düzenledik. Şehrimiz sürekli büyüyen, güçlü bir şekilde aldığı iç ve dış göçlerle gelişen sanayisiyle büyük il. Bu güçlü değişim trafiği içerisinde ortaöğretimdeki okullarımızda toplum için iyi insanı yetiştirebilme ve ortaya çıkarabilme potansiyelinin yüzü okula dönük ilgili bütün birimlerle bu birimlerin sahip olduğu imkanlarla desteklenmeye ciddi anlamda ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Okullarımızın, öğrencilerimizin karşı karşıya geldiği güncel problemler için yeni çözümleri hızlı mazeretsiz ve pratik bir şekilde paydaşlarıyla birlikte üretebilmesi oldukça önemli. Daha nitelikli, güçlü ve başarılı okullar için neyi ne kadar yapabiliyoruz, neden vazgeçmeliyiz, ana problemimiz, çalışma alanımız nedir bunu hep beraber sorguluyoruz. Bunun yanında okullarımızda adabı muaşeret konusunda çocuklarımız için sağlıklı iletişim ortamları içerisinde sevgiyi, saygı, erdem, ahlak gibi kavramların bulunduğu sosyal etkinliklerin sosyal sorumluluk ağlarının da yeniden daha başarılı bir şekilde ve paydaşlarımızla birlikte yeniden kurgulanması önemli ve değerli okullarımızda bütüncül çalışmaya, makul iyileştirici, hızlı ve birlikte kur kurgulanmış çözümlere çözümlemelere ihtiyacımız bulunuyor. Çalıştayımızda bulunan katılımcıların yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, okul aile birliklerimizin, değerli üyeleri, öğrencilerimiz, akademisyen hocalarımızın katkıları, görüşleri, fikirleri, alanımıza ve çalışma, iklimimize değer ve güç katacaktır. Elde edilecek sonuç ve raporlamamız Bakanlığımızın yeni politika ve uygulamalarının okullarımızda etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine ve okullar için yeni çözümler üretilmesine güç ve kuvvet oluşturacaktır. Bu düşüncelerle himaye ve riyasetleri için Sayın Valimiz başta olmak üzere Sayın Bakanımıza, okullarımıza her zaman katkı sunan Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, çalıştayımızı özverili gayretleriyle ortaya çıkaran tüm ekip arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Millî Eğitim Bakanlığının ulusal politika ve stratejileri ışığında Bursa’nın eğitim alanında yerel gücünü, fırsatlarını ve potansiyelini ortaya koymak ve Bursa’nın eğitimin tüm bileşenleri açısından idealini gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla düzenlenen çalıştayda tüm eğitim paydaşlarının görüş ve önerilerini almak hedefleniyor. İç ve dış paydaşlar ile eğitim açısından bir Bursa fotoğrafı ortaya koymanın hedeflendiği çalıştayın sonunda elde edilecek rapor, hem ulusal politikaların yerelde etkili bir şekilde uygulanmasını güçlendirmesi hem de yerel fırsatların görülmesini sağlayarak yerelde yapılacak stratejilere ilham kaynağı olacağı düşünülüyor.

Bursa’da eğitim veren fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, proje okulları ile güzel sanatlar liselerinin yer aldığı ortaöğretime bağlı toplam 88 liseden katılımcıların yer aldığı çalıştay; 10 masada, 120 katılımcı ile dört oturumda gerçekleştirildi.

Resim önizlemesi