Tavuk

Bursa İyi Part İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu'ndan Açıkamalar

Açıklamasında yerel ve ulusal siyasete yönelik değerlendirmelerde bulunan Hasanoğlu; Bursa’da siyaset yapmanın hem avantajları hem de dezavantajları olduğunu belirterek; “Bursa, mevcut iktidarın büyük destekçisi olması dolayısıyla siyaset yapılması zor bir şehir. Ancak iktidar partisinin Bursa’daki 20 yıllık yönetimi boyunca gerek hizmet açısından gerekse de kente katma değer sağlaması açısından yetersiz kalması ve proje üretememesi muhalefet açısından eksiklerin tespiti ve yol gösterilmesi bakımından belirli bir siyasi konfor alanı sağlıyor.” dedi.

Bursa halkının iktidar partisine verdiği büyük desteğin karşılığını alamadığını vurgulayan Hasanoğlu, Bursa’nın ülkeye katma değer sağlaması açısından 3.il olmasına rağmen yatırımlardan istifade etmesi bakımından hayli gerilerde olduğuna dikkat çekti.

“Bursa’nın en önemli sorunu ulaşım”

Bursa’nın en önemli sorunun ulaşım altyapısının yetersizliği olduğunu ifade eden İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, bu anlamda 2019 Yerel Seçimlerinden önce verilen sözlerin tutulmadığını belirterek şunları söyledi:

“Bursa’nın en önemli sorununun ulaşım olmasına rağmen sorunun çözümüne yönelik neredeyse hiçbir yatırım yapılmadı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı 2019 Yerel Seçimlerinden önce ulaşım sorununu peş peşe hayata geçireceğimiz projelerle en geç 2 yıl içerisinde çözeceğiz sözünü vermişti. Bu anlamda hiçbir şey yapılmadığı gibi 2 yılın sonunda Bursalılarla adeta dalga geçer gibi verdiğimiz sözü tuttuk şeklindeki reklamlarla billboardları donatmıştı. Oysa herkes biliyor ki Bursa’nın ulaşım sorunu çözülmedi aksine daha da büyüdü. Bununla birlikte artık yadsınamaz bir gerçek olan büyük Marmara Depreminin yaklaşıyor olmasına rağmen kentimizin yapı stoğunun olmayışı da önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. 17 Ağustos depreminin üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen yeni bir depremi güvenli bir şekilde karşılamaya yönelik tedbirler almak noktasında yerimizde saydık. Kentsel dönüşüm olarak ortaya konulan projelerin zamanla rantsal dönüşüme evrildiği hepimizin malumudur. Örneğin kent nüfusunun ağırlıklı olarak yaşadığı Osmangazi ve Yıldırım ilçelerindeki yapıların %70 civarı kaçak yapı statüsünde. Osmangazi demiryolu ağındaki yapılara tek bir çivi dahi çakılmadığı ayan beyan ortada. Buralardaki yapıların

dayanıksızlığı had safhada oysaki. Türkiye’ye örnek kentsel proje olarak sunulan Soğan Kentsel Dönüşüm Projesi arsa karşılığı müteahhitlik projesi olduğunun inkarı mümkün değil. Dolayısıyla Büyük Marmara Depremi gerçeği gözardı edilmeden acil eylem planları devreye sokulmalı ve kentimizin yapı stoğunu önemli ölçüde arttıracak gerçek manada kentsel dönüşüm projeleri hayata geçirilmeli.”

“Sığınmacılar sorunu bir an önce çözülmeli”

Bursa’daki sığınmacı sorununa da değinen Hasanoğlu; Bursa’nın sığınmacılar tarafından adeta işgal edilmiş bir görüntü verdiğinin dile getirerek; “Demografik yapının bozulması ve bunun sosyo-kültürel yapıya etkisi büyük bir sorun. Bursa’nın nüfus sorununa acil bir şekilde müdahale edilmesi gerekiyor. Bursa’da sığınmacıların yoğunluklu olarak yaşadığı Altıparmak, Çarşamba gibi semtler kurtarılmış bölge gibi Buralar artık Küçük Halep diye adlandırılıyor. Bu konuda da acil bir eylem planı hazırlanması ve Bursa’nın demografik yapısının kendi öz kimliğine döndürülmesi elzemdir.” diye konuştu.

Bursa’nın yoğun bir şekilde iç göç aldığını ve sorunun çözümüne yönelik ulusal ölçekte projeler üretilmesi gerektiğini anlatan Hasanaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bursa gibi şehirlerin sanayi yükünün hafifletilmesi ve bunun için de farklı coğrafyalarda yatırım alanları oluşturulması ve yatırımcıların bu alanlara çekilmesi gerekiyor. Böylece buralarda yatırımlara bağlı olarak gelişen sanayi ve bölge halklarına istihdam desteğinin sağlanması iç göçün önlenmesi için önemli bir proje olacaktır. Bursa’da 17 tane OSB varken kentin en verimli ovalarından biri olan Karacabey Ovası’nı da OSB yapmaya çalışırsanız iç göç kaçınılmaz olacaktır. İç göçle mücadeleyi ve bölgesel kalkınmayı devlet politikası haline getirilmesi gereklidir. Örneğin Türkiye’de toplam 5 tane otomobil fabrikası var ve 3 tane Bursa’da. Hal böyle iken 4. Otomobil fabrikası olarak açılan yerli ve milli otomobil TOGG’un üretildiği fabrikanın iç göçün yoğunluklu bölgelerimizden birine yapılması daha uygun olurdu.”

“Yerel Seçimlerde adaylarımızı ön seçimle belirleyeceğiz”

2024 Yerel Seçimlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Hasanoğlu; ekonomik krizin ve artan zamların da etkisiyle yerel seçimlerde daha fazla değişim mesajını çıkacağına inandıklarına vurgu yaparak; “Memura ve emekliye yapılan zamlar enflasyonla karşılaştırıldığında elbette yeterli değil. Günümüzde bir ailenin yoksulluk sınırı 30 bin TL’nin üzerinde, açlık sınırı ise 10 bin TL’yi aşmış durumda. Böyle bir tabloyu göz önünde bulundurduğumuzda yapılan maaş

zamlarının mevcut ekonomik koşullarda çabucak eriyeceği aşikar. Bununla birlikte memura enflasyon ölçeğinde yapılan maaş artışının emekliden esirgendiğini görüyoruz. Oysa emeklilerimiz de bu ülkemizin vatandaşı. Onların da hakkaniyetli bir maaş artışı alması gerekiyordu. Gelgelim emeklilerimize üvey evlat muamelesi yapılmış ve hayat pahalılığına karşı savunmasız bırakılmıştır. Elbette bizler Genel Seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de vatandaşlarımıza yılmadan, bıkmadan, usanmadan doğruları anlatmaya çalışacağız. İnanıyorum ki vatandaşlarımız da yerel seçimlerde değişim isteyerek bu mücadelemizi takdirle karşılayacaktır.” dedi.

“İYİ Parti olarak genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de adaylarımızı ön seçimle belirleyeceğiz. Bunu halkın iradesine saygının ve demokrasinin bir gereği olduğunu düşünüyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulunan İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu; “Bursa’da dağ yöresine gelecek olursak, bu bölgelerdeki kırsal kalkınma hayli gerilerde. yatırım eksikliği köyden kente göç olgusunu da tetikliyor. Örneğin kent merkezinde yaşayan Orhanelili sayısı köylerde yaşayandan fazla. Oysa doğru projelerle bölgesel istihdam ve gelir düzeyi yükseltilerek bu göçün önüne geçilebilir.” şeklinde konuştu.

Resim önizlemesi