Tavuk

Bursa İçin Depreme Dirençli İmzalar Atıldı

  Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında ortaklaşa yürütülecek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Deprem Riskini Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi ile depreme karşı daha dirençli bir Bursa oluşturulması hedefleniyor.

Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'da, 1999 Marmara depreminin ardından ‘zemin etütleri araştırma birimini kurarak’ Bursa ili Sismik Zemin Tehlike Değerlendirme Projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile imzalanan protokol kapsamında başlayan Bursa Sismik Tehlike Değerlendirmesi ve Zemin Sınıflandırması Projesi kapsamında ise ‘15 istasyon ile 9 fayın ayrı ayrı segmentlerini tespit ederek’ oluşabilecek maksimum deprem büyüklüklerini belirledi. Proje kapsamında gerçekleştirilen jeofizik ve sondaj çalışmaları sonucunda; 3 Boyutlu Anakaya Derinlik Haritası, 1/100.000 ve 1/25.000’lik jeoloji haritaları ile Sismik Tehlike Haritası hazırlandı. Bir taraftan kentsel döşüm projeleri ile riskli yapı stokunu sürekli azaltan Büyükşehir Belediyesi diğer taraftan ‘muhtemel depremde hasar ile kayıpların en aza indirebilmesi amacıyla’ bilimsel çalışmalara devam ediyor.

Depreme dirençli Bursa
Bursa Büyükşehir Belediyesi, son olarak Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile depreme karşı ortak proje yürütecek. Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı ile JICA arasında yürütülecek proje kapsamında, muhtemel depremde hasar riski yüksek alanlar belirlenecek. Söz konusu çalışmayla ‘deprem zararının azaltılmasına yönelik’ yeni projelerin geliştirilmesinin yanında kısa, orta ve uzun vadede alınması gereken tedbirler belirlenecek. 42 ay sürmesi hedeflenen proje başladıktan 18 ay sonra, tehlike ve risk değerlendirme sonuçları ortaya çıkacak. Proje bitiminde ise kentsel dirençlilik planı açıklanacak. Proje tamamlandıktan sonra, binaların hasar görebilirlik analizi yapılacak ve haritalar hazırlanacak. Üretilecek senaryoda, ‘depremler yanında’ mahalle bazında bina hasarları ile can kayıpları da hesaplanacak. Hasar görebilir kentsel yapılar, yollar, köprüler, bağlantı noktaları ve benzer binaların güçlendirilmesi, yeniden yapılmasına yönelik tavsiye kararları açıklanacak. Muhtemel deprem sonucunda yerel tahliye alanları, acil ulaşım anında molozların kaldırılması, yangınla mücadele, çadır kentler, ilk yardım, enkazın kaldırılması ve benzer konulara yönelik çözüm önerileri duyurulacak.
Bursa'nın geleceğini yakından ilgilendiren işbirliği protokolü, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile JICA Türkiye Ofisi Başkanı Yuko Tanaka arasında imzalandı. İmza töreninde; JICA Türkiye Ofisi Başkan Yardımcısı Yurika Saito, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Genel Sekreter Yardımcısı Gülten Kapıcıoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan ve KOÜ Yerfiziği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerif Barış da hazır bulundu.

Japonya'nın deneyimleri önemli
Yapılan işbirliğinin önemine dikkat çeken Başkan Aktaş, "Bu çalışma ile aynı zamanda 1/25000 ölçeğinde kentsel dayanıklılık planı, kentsel gelişim planı ve afet riskini azaltma planları da hazırlanmış olacak. Deprem riskinin azaltılması, tek bir kurumun yalnız başına üstlenebileceği bir süreç değil. Projemizin daha sağlıklı ilerlemesi adına, akademisyenlerden oluşan bilimsel danışma kurulu oluşturuldu. Japonya ve Türkiye, iki deprem ülkesi olarak uzun yıllar afet yönetimi konusunda işbirliği içerisinde. Japonya'nın bu konuda önemli deneyimleri var. JICA, uluslararası partnerlerimiz arasında önemli bir yere sahip. Japonya'nın afet yönetimi alanındaki bilgi ve deneyimlerini inşallah Bursa’ya aktaracağız. Allah göstermesin, çalışma sonrasında, olası bir afetin yıkıcı etkilerini azaltma noktasında gerekli çalışmaların ortaya konulacağını umuyorum" dedi.
JICA Türkiye Ofisi Başkanı Yuko Tanaka ise 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. JICA’nın ‘Bursa Büyükşehir Belediyesi ile uzun yıllar süren’ işbirliği faaliyetlerine yenisini eklediklerini kaydeden Tanaka, "Bursa Büyükşehir Belediyesi Deprem Riskini Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi’nin protokolünü imzalamaktan onur duyuyorum. Projenin, Bursa’nın afetlere dayanıklı bir hale gelmesine, kentsel dönüşüme ve iki ülke arasındaki dostluğa katkı sunacağına inanıyorum" diye konuştu