Tavuk

Belediye Gelirle- Yıl Sonu Muhasebe ve Vezne İşlemleri Eğitimi Gerçekleşti

Personele ‘belediye gelirleri’ eğitimi

 Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Marmara Belediyeler Birliği organizasyonuyla düzenlenen ‘Belediye Gelirleri-Yıl Sonu Muhasebe ve Vezne İşlemleri Eğitimi’ Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Marmara Belediyeler Birliği’nden Eğitmen Yakup Keskin’in konuşmacı olarak katıldığı eğitime; Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri personeli, Bilecik Belediyesi ve ilçe belediyeleri personeli, Yalova Belediyesi ve ilçe belediyeleri personeli katılım sağladı.

Belediyelerin özellikle mali hizmetler birimi, gelir, emlak ve icra birimlerinde görev yapan yönetici ve çalışanların katıldığı eğitimde; Belediye Gelirlerini Arttırma Yöntemleri, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Uygulamaları, emlak vergisi, Belediyeler Açısından Vergi ve Usul Kanunu konuları ayrıntılı olarak ele alındı.

Personele ‘belediye gelirleri’ eğitimi