Tavuk

"Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı 2020-2021" kapsamında, Bakanlıklarımız arasında imzalanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Arttırılmasına Dair Protokol” çerçevesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal ve yerel uygulamalarını değerlendirmek, iş birliği ve koordinasyonu artırmak amacıyla ilgili kurumlardan temsilcilerin katılımı ile Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın Başkanlığında Heykel Tarihi Valilik Binası Toplantı Salonunda, değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl Müftüsü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Vekili, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü ile İl Emniyet Müdürlüğünden iki Şube Müdürü  katıldı. 

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapılmış, il ve ilçelerimizdeki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, Kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il/ilçe bazında ve Bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirilmiş ve son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde yoğunlaşılan toplantıda; 

Şiddet önleme merkezine polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili (öfke kontrolü gibi) önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların (baro, üniversiteler ve STK’ların) sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların ilimizde ve ilçelerimizde eylem planı haline getirilmesi gibi bir çok konuda çalışma/değerlendirme yapılmış ve Bakanlıklarımızın ortaya koyduğu seferberlikte illerimizin de üzerlerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.